மனமாற வாழ்த்தும்

wishing-abishakram

இனிய ஆடிப்பெருக்கு திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்


wishin-abishakram


சேற்றுவயல் தனைப்பார்த்து
சூரியனோ மகிழ...
நாற்றுகளின் விளைச்சலிலே
நாமெல்லாம் மகிழ..
ஆற்று வெள்ள நீரினிலே-நாம்
ஆடி வந்து மகிழ...
வேற்றுமையைக் களைந்தெறிந்து
ஒற்றுமையில் மகிழ...

wishing-abishakram


ஆடி மாதம் வந்தவுடன்
அனைவருமே மகிழ...
ஓடிச்சென்று உறவுகளை
கூட்டி வந்து மகிழ...
நாடிவந்த பகைகளைந்து
நட்புடனே மகிழ...
தேடிவரும் உறவுகளை
ஆடி கூடி மகிழ...

காவிரித்தாய் மடியினிலே
கவலையெல்லாம் மறப்போம்...
களிப்புடனே பாடி ஆடி
காதல் கூடச் செய்வோம்...
முழுநிலவின் ஒளியினிலே
முழுமனதாய் அமர்வோம்...
முப்பொழுதும் உணவோடு
பழங்கதைபேசி மகிழ்வோம்...

இந்த ஆடிப் பெருக்குத் திருநாளில் நீங்கள் எண்ணிய எண்ணமெல்லாம் நிறைவேறிடவும், உங்கள் வாழ்வில் குன்றா வளமும், குறைவில்லா செல்வமும், நோய் நொடியற்ற உடலும் பெற்று நலமுடன் வாழ்ந்திடவும் மனமாற வாழ்த்துகிறேன்.
wishing-abishakram

வாழ்க தமிழர்!
வளர்க தமிழ்!!
தமிழன் என்று சொல்லடா!
தலை நிமிர்ந்து நில்லடா!!


Protected by Copyscape DMCA.com Protection Status

wishing-abishakram


Click
Share with your Friends


Aadi Perukku Wishes Copyright 2024 All Rights Reserved Abishak Ram